የ SQL ምረጥ መግለጫ

SELECT መግለጫ በ SQL ውስጥ መረጃን ከመረጃ ቋት ሰንጠረዥ ለማምጣት ይጠቅማል።

SELECT ን መጠቀም እንችላለን ከተጠቀሰው አምድ (ቶች) ወይም ከሁሉም አምዶች መረጃ ለማግኘት መግለጫ።SQL ይምረጡ አገባብ

SELECT መግለጫ የሚከተለው አገባብ አለው


SELECT column1, column2, ... FROM table_name;

የ SQL ምርጫ መግለጫ ምሳሌዎች

ከሚከተሉት መረጃዎች ጋር “ሰራተኞች” የሚባል ሰንጠረዥ አለን እንበል

+------------+-----------+----------+------------+ | EmployeeID | FirstName | LastName | Department | +------------+-----------+----------+------------+ | 1

| Mark
| Otto
| Finance | | 2

| Jacob
| Thornton | IT
| | 3

| Su
| Bird
| Marketing | | 4

| Sam
| Burger | IT
| +------------+-----------+----------+------------+


ከአንድ አምድ ይምረጡ

ከ “ሰራተኞች” ሰንጠረዥ ውስጥ “መምሪያ” የሚለውን አምድ ለመምረጥ-


SELECT Department FROM Employees;

ውጤት+------------+ | Department | +------------+ | Finance | | IT
| | Marketing | | IT
| +------------+


ከበርካታ አምዶች ይምረጡ

ከ “ሰራተኞች” ሰንጠረዥ ውስጥ “መምሪያ” እና “የሰራተኛ መታወቂያ” አምዶችን ለመምረጥ-

SELECT EmployeeID, Department FROM Employees;

ውጤት

+------------+------------+ | EmployeeID | Department | +------------+------------+ | 1

| Finance | | 2

| IT
| | 3

| Marketing | | 4

| IT
| +------------+------------+


ይምረጡ * መግለጫ

ሁሉንም አምዶች ከ “ተቀጣሪዎች” ሰንጠረዥ ለመምረጥ-


SELECT * FROM Employees;

ውጤት

+------------+-----------+----------+------------+ | EmployeeID | FirstName | LastName | Department | +------------+-----------+----------+------------+ | 1

| Mark
| Otto
| Finance | | 2

| Jacob
| Thornton | IT
| | 3

| Su
| Bird
| Marketing | | 4

| Sam
| Burger | IT
| +------------+-----------+----------+------------+


የትኛውን አንቀፅ በመጠቀም ውጤቶችን ያጣሩ

ውጤቶቹን ከ SELECT ውስጥ ማጣራት እንችላለን ጥያቄውን _ _ + _ | በመጠቀም ሐረግ ፡፡

ለምሳሌ ፣ በ “አይቲ ዲፓርትመንት” አጠቃቀም ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሠራተኞች ለመምረጥ-

WHERE

ውጤት


SELECT * FROM Employees WHERE Department='IT'

በተመሳሳይ እኛ በምንጠቀምበት “አይቲ ዲፓርትመንት” ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የሰራተኛ አይድስን ለመምረጥ-

+------------+-----------+----------+------------+ | EmployeeID | FirstName | LastName | Department | +------------+-----------+----------+------------+ | 2

| Jacob
| Thornton | IT
| | 4

| Sam
| Burger | IT
| +------------+-----------+----------+------------+

ውጤት

SELECT EmployeeID FROM Employees WHERE Department='IT'